AUSTIN MONTEGO Estate (XE) [10.1984 - 10.1988] 2.0, 74 KW