AUSTIN METRO [10.1980 - 04.1990] 1.3 Surf (XF), 44 KW